Notice: wpdb::prepare u thirr pasaktësisht. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Për më tepër të dhëna, ju lutemi, shihni Diagnostikim në WordPress. (Ky mesazh qe shtuar te versioni 4.8.3.) in /home/capemorris/websites/tranquini_prod/wp-includes/functions.php on line 4139
. (function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement); Store location – TranQuini