. (function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'js')})(document.documentElement); Nasz zespół – TranQuini

Nasz zespół

Tranquini na co dzień

Tranquini jest owocem pracy zespołu menedżerów z ponad dwustuletnim doświadczeniem w wiodących firmach na rynkach napojów i produktów lifestyle’owych, takich jak: Coca- Cola, PepsiCo, Red Bull, Diageo i Puma.